Trivsel

På DkF vil vi skabe en hverdag, som er præget af handlekraft, positive forventninger og trivselsstærke miljøer.

Vi ønsker, at lære vores elever at finde trivsel for både sig selv og andre ved at bruge deres handlekraft. Voksne og elever udviser vilje til at tage ansvar efter evne, således at muligheder og ideer realiseres. Det lærer vi dem ved enten at gå foran og vise dem, hvordan vi som voksne kan skabe ønskede forandringer, ved at gå ved siden af og handle sammen med eleven, eller ved at gå bag ved og lade eleverne udfolde deres egen handlekraft.

I hverdagen er vi meget opmærksomme på, hvordan vi taler til hinanden. Sproget er det, der forbinder os med hinanden som mennesker. Hvis sproget er krænkende eller negativt, vil det også præge vores relationer. Skolens atmosfære er derfor præget af en åben, konstruktiv og respektfuld omgangsform.

Trivselskulturen på skolen indebærer, at vi som voksne handler på det, vi ser og hører. Skolen samarbejder med og inddrager forældre, så det bliver et fælles ansvar at sikre elevernes udvikling gennem trivsel, tryghed og nærhed.