Historien bag Den Kristne Friskole i Holstebro


gamle billeder af skolen

 

 

 

 

 

                                                          Den samlede lærerstab 1979                                    Lånte lokaler i Baptistkirken

Skolen etableres 

I 1973 vedtog folketinget en ny lov for den danske folkeskole. Denne lov var særlig på den måde at folkeskolen nu for første gang ikke længere skulle bygge på de evangeliske lutherske værdier. Det blev startskuddet til en lang række kristne friskoler i Danmark. I Holstebro tog forældre med baggrund i de folkekirkelige missionsbevægelser i 1976 initiativet til at danne Den kristne Friskole. De ønskede at benytte den danske friskolelov til at etablere et værdibaseret skoletilbud til deres børn. En fri skole er forældrenes skole og vores forældre var og er en uvurderlig stor hjælp i hverdagslivet.

De første år

Holger Mortensen, skolens leder gennem de første 19 år, fortæller: "I maj 1977 blev det besluttet, at Den kristne Friskole skulle begynde i lånte lokaler i Baptistkirken, indtil en midlertidig pavillon var bygget på grunden ved siden af, og den 8. august kunne fire lærere byde velkommen til 31 elever. Børnehaveklassen med de 10 elever holdt til i garderoben, og den mindste klasse boede i køkkenet. Hver fredag pakkede vi skolen sammen, så menigheden kunne bruge lokalerne i weekenden. Det var meget primitivt, og det krævede alt, hvad vi havde i os af mod på tilværelsen. I 1977 udgjorde skolepengene 150 kr. pr. måned.

 

Udvikling i elevtal og bygninger

I årene efter Holger Mortensen tog Kurt Nielsen over som skoleleder. Skolens elevtal fortsætter med at være støt stigende. Elever er kommet til skolen i en stille strøm gennem alle årene og rundede 100 elever i 1983, 150 elever i 1999. I 2004 begyndte man at dele klasser i udskolingen og i 2009 optog skolen for første gang to 0. klasser og siden er væksten gået stærkt. I skoleåret 2012-13 rundede vi 300 elever og i skoleåret 15.16 rundede vi 400 elever. 

Efter det første år i Baptistkirken flyttede skolen ind i en pavillon på 190 m2. Herefter fulgte byggeriet af skolens ældste bygning i 1979, hvor vi i dag har indskoling og Æbleskroget. Der blev tilføjet tilbygninger i 1982 og 1986. I 1993 byggede man faglokaler og hallen. I 2005 udvidede skolen igen med yderligere tre klasselokaler fulgt af 900 mi 2011. Spadestikket til endnu en etape på 600 m2 i udbygningen til tosporet skole blev taget i foråret 2014. Den kristne friskole i Holstebro rummer dermed faglokaler og 20 klasselokaler, som giver rammer for et kvalificeret skoletilbud.

Skolen er i dag arbejdsplads for ca. 45 ansatte som dagligt arbejder på at realisere skolens vision læring, trivsel og tro.