Mission

Den kristne Friskole i Holstebro bygger skole på kristne værdier. Vi leverer læring på et højt fagligt niveau i en tryg atmosfære, med plads til begejstring og kreativitet.

Vision

På Den kristne Friskole ønsker vi at

  • skabe rammer for, at den enkelte elev kan forvalte og udvikle sit faglige og sociale potentiale.
  • hverdagen er præget af handlekraft, positive forventninger og trivselsstærke miljøer.
  • formidle bibelens budskab meningsfuldt i et miljø af åndsfrihed og omsætte kristne værdier i skolens dagligdag.

Se også skolens: