Bestyrelse

Skolens øverste ledelse er bestyrelsen, hvoraf flertallet skal være forældre til elever på skolen. Det er bestyrelsens ansvar at lægge de store linjer for skolen samt træffe beslutninger om overordnede forhold. Bestyrelsen holder ca. ni bestyrelsesmøder i løbet af et skoleår og ansætter ledelse og lærere. Bestyrelsen består af 7 medlemmer og er sammensat på følgende måde, jf. vedtægterne:

• 2 medlemmer fra forældrekredsen.
• 2 medlemmer fra skolekredsen.
• 3 selvsupplerende.

Herudover er det sådan, at mindst 5 medlemmer altid skal være medlem af skolekredsen, og mindst 4 medlemmer skal være forældre til børn, der går på skolen.