Procedure for optagelse af elever
på Den kristne Friskole i Holstebro

Ved henvendelse til den kristne friskole kan I som forældre forvente følgende:

Indskrivning 0. klasse

Når I tilmelder jeres barn på skolens hjemmeside, får I en bekræftelse på, at vi har modtaget indmeldelsen.

I efteråret før skolestart kontaktes alle tilmeldte skriftligt med et tilbud om en samtale med skolens ledelse. Ved denne informationssamtale præsenteres skolens egenart som kristen friskole, og gensidige forventninger afklares. Der gives også information om elevens plads på ventelisten og dermed mulig optagelse. Ved samme lejlighed gives en rundvisning. Er der nogle forhold som vi bør informeres om, er det vigtigt, at det fremgår af samtalen. Det kan f.eks. være handicap, faglige eller sociale vanskeligheder der kræver særlig støtte. 

I det videre forløb inviterer vi til følgende:

  • I november indbydes alle optagne elever til indskrivning, hvor eleven og forældre møder 0. klasses lærer og pædagoger.
  • Skolen inviterer eleverne til en besøgsdag sammen med børnehaven i foråret.
  • I marts inden start i førskolen 1. maj inviterer vi til et informationsmøde
  • Når eleverne er fordelt i 0.a og 0.b. inviteres til informationsmøde vedrørende skolestart

I skoleforløbet fra 1. til 9. klasse.

Når du tilmelder dit barn på skolens hjemmeside, får du en bekræftelse på, at vi har modtaget indmeldelsen. Hvis der er ledige pladser i klassen, vil du blive kontaktet af skolens leder med det samme. Er der ikke ledige pladser, kontaktes du, når vi har mulighed for at tilbyde en plads.

Optagelse forudsætter altid to samtaler. Først inviteres til en informationssamtale, hvor en fra skolens ledelse præsenterer skolens egenart som kristen friskole for forældrene. Her vil vi også afklare gensidige forventninger. Inden denne samtale skal I sende informationer fra barnets nuværende skole i form af en elevplan eller udtalelse. Er der nogle forhold som vi bør informeres om, er det vigtigt, at det fremgår af samtalen og disse informationer. Det kan f.eks. være handicap, faglige eller sociale vanskeligheder.

På baggrund af denne samtale har både skolen og forældrene mulighed for at beslutte, om et skoleskift er den rigtige beslutning. Er der et gensidigt ønske om, at barnet kan begynde på skolen, inviteres I til endnu et møde, hvor barnet er til stede. Ved dette møde er klasselæreren til stede og møder familien.

Venteliste

Der er stor søgning til skolen, og derfor har vi ventelister til mange klasser. 

Når vi optager elever fra ventelisten anvender vi følgende kriterier:

  • Søskendeprioritet – elever der har søskende på skolen rykkes op på listen.
  • Anciennitet – nummer på ventelisten.
  • Individuel vurdering – det kan f.eks. være en vurdering af dreng/pige forholdet, elever med særlige behov og lignende.