Timetal

Som friskole skal vi "stå mål" med folkeskolens undervisning men har frihed til at handle anderledes. Det har været vigtigt for os på DkF at tilpasse reformen fra 2014 til vores skole og værdier. Den nye folkeskole overtager tid, ansvar og opgaver fra forældrene. Vi synes forældre er de vigtigste aktører i børnenes liv og vil derfor fortsat give forældrene retten til selv at tage ansvar for opdragelsen. På DkF laver vi derfor ikke heldagsskole. Heldagsskole tanken griber, for os at se, markant ind i forældrenes muligheder for at være sammen med og prioritere på børnenes vegne. En af de vigtigste afvigelser fra folkeskolen er derfor at vi ikke har lektiecafe og understøttende undervisning. Efter skoletid kan vores yngste elever benytte SFO. 

Vi følger med få afvigelser timetallet i den fagopdelte undervisning i folkeskolen. De væsentligste afvigelser er som følger:

  • I engelsk giver vi undervisningen i 1. klasse som 3x15 minutter.
  • Tysk starter vi først i 6. klasse men med 3 lektioner pr. uge.
  • Vi har 2 lektioner i kristendom på alle årgange.
  • 5. klasse har et fag vi kalder Medie&IT hvor eleverne lærer 10 fingersystemet og at lave layout i PowerPoint, Word ol. samt et kursus i internetsøgninger.

 

Timetal for 0.-9. årgang 

 Fag/klasse 0. kl 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 9.kl
Dansk   11 10 9 7 7 7 7 7 7
Engelsk   1 1 2 2 3 3 3 3 3
Tysk           0 3 3 3 3
Historie       1 1 1 2 2 2 1
Kr.dom   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Samfundsfag                 2 2
Matematik   5 5 5 5 5 5 5 5 5
N&T   1 2 2 3 2 2      
Geografi               2 1 1
Biologi               2 2 1
Fysik               2 2 3
Idræt   2 2 2 2 2 2 2 2 2
Musik   1 2 2 1 1 1      
Billedkunst   1 2 2 2 0        
Materielt design         2 4 4      
Medie og IT           1        
Valgfag               2 2 2
Musik valgfag   1 1 1 1 1 1      
  24 25 27 28 28 29 32 32 33 32