Buskort

For elever der har en lang skolevej kører der en buslinje lige til døren. Ved henvendelse til skolens kontor kan søges om refusion for en del af udgifterne til buskort.