Undervisningsmiljø

Friskolens værdier

Med udgangspunkt i skolens formål har medarbejdere og skolens bestyrelse udarbejdet et værdisæt. Dette er en beskrivelse af, hvordan vi vil se på hinanden i skolens dagligdag, og hvad der kan forventes af Den kristne Friskole:

 • Vi ønsker at være skole på det kristne grundlag
 • Vi holder morgenandagter med en klar bibelsk forkyndelse og formidler skolens kristne værdigrundlag ved skolens arrangementer.
 • Vi ønsker at vise respekt for hinanden
 • Vi ønsker at samarbejde.
 • Vi finder det naturligt at give og modtage hjælp
 • Vi ønsker at være engagerede i hverdagen og møder med en positiv indstilling til skolen
 • Vi ønsker, at skolen er et trygt og godt sted at være.
 • Vi vil arbejde aktivt på at skabe trivsel og undgå mobning
 • Vi ønsker, at skole/hjem-samtalerne er båret af nærhed, tillid og fortrolighed
 • Vi ønsker at fastholde et højt informationsniveau
 • Vi ønsker, at alle arbejder på, at skolen er et godt sted at lære – for livet

Kompetencecenter

Skolen har etableret et kompetencecenter, der skal skabe brobygning mellem skolens almenpædagogiske færdigheder og den specialpædagogiske viden og erfaring i kompetencecenter og PPR. Det består af 6 lærere, der uddanner sig på diplomniveau inden for henholdsvis læse-, matematik- og AKT vejledning. (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Vi laver test i dansk og matematik på alle elever hvert år og tildeler specialundervisning, korte kurser, læseløft, social støtte ol. efter behov.