Tro

På DKF vil vi gerne formidle Bibelens budskab meningsfuldt i et miljø af åndsfrihed og omsætte kristne værdier i skolens dagligdag. På skolen er der plads til samtaler om tro og tvivl, og eleverne vil møde voksne på skolen, som er troværdige kristne forbilleder.

Vi ser på og behandler alle mennesker som værdifulde, da de er skabt og ønsket af Gud. Det er vores ønske at skabe grundlag for, at dette også må blive elevens syn på sig selv og dets medmenneske.

I praksis ses det kristne værdigrundlag tydeligt i vores hverdag til morgensang. Her synger vi et bredt udsnit af danske og kristne sange. Herefter er der en lærer, der holder en andagt. Ordet andagt kommer fra det tyske ord ”Andenken” – eftertanke. Her formidler vi evangeliet for eleverne gennem et tema eller en bibelfortælling efterfulgt af en bøn og fadervor i kor.Det er vores mål at formidle Bibelens budskab nutidigt, relevant og vedkommende.

Før vi spiser madpakker, synger vi et takkevers. Vi ønsker at lære eleverne taknemmelighed over deres livsvilkår.

På skolen har vi en alkoholfri festkultur. Vi opfordrer til at udsætte elevernes alkoholdebut til efter 9. klasse. Det er selvfølgelig op til den enkelte familie at beslutte, hvor og hvordan dette administreres for deres eget barn. Derfor henstiller vi til, at forældre ikke serverer alkohol for andres børn.