Læring

På DkF vil vi skabe et læringsmiljø, hvor den enkelte elev kan forvalte og udvikle sit faglige og sociale potentiale. Det er en del af skolens særlige kendetegn, at vores elever har det godt og klarer sig godt fagligt. Tydelig klasserumsledelse og traditionel faglig undervisning går på DkF hånd i hånd med en kreativ og differentieret undervisning.

Vi møder både eleven med positive forventninger og stiller krav om, at de gør sig umage. Men der skabes også læring gennem en undervisning, der tager udgangspunkt i elevens nysgerrighed, lyst, og motivation.

En differentieret undervisning støtter den enkelte elev i at opdage og forvalte sit potentiale. Mødet med relationsbevidste, autentiske voksne, der sætter tydelige grænser, giver eleven mulighed for at udvikle sundt selvværd, empati og rummelighed.

Det er vores udfordring sammen med forældrene at dygtiggøre eleverne fagligt. Derfor giver vi lektier for i på alle klassetrin.

Hele mennesker udfolder både det faglige og det sociale potentiale. Vi ønsker at eleverne bliver tilværelseskompetente, tager ansvar og handler i demokratiske fællesskaber.