• Skole er mere end bøger

  Vi tilbyder ud over undervisning på højt fagligt niveau også en række kreative fag, hvoraf nogle er valgfri.
 • Fordybelse og dialog

  Undervisningen giver god mulighed for tilegnelse af viden og kundskab.
  Der arbejdes på mange måder, men læreren er tæt på den enkelte elevs trivsel og læring.
 • Bliv set – se andre!

  Der skal være plads til den enkelte, men det er i samspillet med voksne og andre elever, at man modnes og udvikles til at blive robust til at tackle livet.
 • Hands on!

  Eksperimenter, engagement og nysgerrighed er væsentlige elementer ved al læring.
  Vi skal undres over det fantastiske liv og alle de spændende ting, vi møder i vores hverdag.
 • Æbleskroget

  Skolefritidsordningen er en tryg ramme om børnenes læring i deres fritid.
  En veksling mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes frirum til opfindsomhed og leg.
  Æbleskroget er rammen for tilegnelse af erfaringer til at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5