• Skole er mere end bøger

  Vi tilbyder ud over undervisning på højt fagligt niveau også en række kreative fag, hvoraf nogle er valgfri.
 • Fordybelse og dialog

  Undervisningen giver god mulighed for tilegnelse af viden og kundskab.
  Der arbejdes på mange måder, men læreren er tæt på den enkelte elevs trivsel og læring.
 • Bliv set – se andre!

  Der skal være plads til den enkelte, men det er i samspillet med voksne og andre elever, at man modnes og udvikles til at blive robust til at tackle livet.
 • Hands on!

  Eksperimenter, engagement og nysgerrighed er væsentlige elementer ved al læring.
  Vi skal undres over det fantastiske liv og alle de spændende ting, vi møder i vores hverdag.
 • Æbleskroget

  Skolefritidsordningen er en tryg ramme om børnenes læring i deres fritid.
  En veksling mellem voksenstyrede aktiviteter og børnenes frirum til opfindsomhed og leg.
  Æbleskroget er rammen for tilegnelse af erfaringer til at kunne håndtere livet og fællesskabet med andre.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Den Kristne Friskole i Holstebro

Den kristne Friskole tilbyder et værdibaseret skoletilbud til elever og forældre i Holstebro og omegn. Skolen blev oprettet i 1977 af forældre med rødder i de folkekirkelige missionsbevægelser og er siden vokset kontinuerligt. De sidste år er væksten gået stærkt i form af tosporede klasser. Midt i denne vækst har vi fundet det væsentligt at skabe klarhed og retning over skolens udvikling. Skolens medarbejdere, forældrebestyrelse og ledelse har derfor sat fokus på LÆRING, TRIVSEL og TRO

Ledig stilling

Vi søger en rengøringsassistent på deltid. Se stillingsopslaget her.